pup’s Jada/Moritz

Kali gaat naar David en Marine en blijft de naam Kali houden.

Durga gaat naar Lion en Alies en wordt nu Mats.

Rama gaat naar Luc en Wendy en krijgt de naam Vince

Shiva gaat naar Debby en Arno en krijgt de naam Novy

Sita gaat naar Loes en Ton en wordt nu Mila

Devi gaat naar Martine en Raf en krijgt de naam Soof