De La Champ de Feu

                 verwacht in het najaar 2025


        Nowy                                        Padi


       Flat Beauty Pardijn                    Meister JP Diamond Passion Cut


        Patella vrij                                                                  Patella vrij


            HD A                                                                         HD B


        Ogen goed (komt nog een herhaal onderzoek)           Ogen goed


           Gonio Goed                                                               Gonio Goed
    Er kunnen dan zowel zwarte als liverkleurige  pups verwacht worden.

Site gemaakt door Carla Willems Toussaint    10 juni 2024

Angie en Jack hebben 16 juli hun dekking gehad, nu duimen voor een mooi nestje.

Jack                                                          Angie


Tonys de la Champ de Feu                                Dion de la Champ de Feu


  Ogen goed  + Gonio                                                Ogen Goed   + Gonio


       HD B                                                                            HD A


       Patella goed                                                            Patella   goed


                                                                            Uitmuntend op show


       Stamboom  van de puppy's